پیش بینی قیمت مسکن و املاک ۱۴۰۱ | قیمت آپارتمان و مسکن تیر ۱۴۰۱

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۶/۲ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۶۹/۷ درصد)  به مراتب کمتر بوده
پیش بینی قیمت مسکن و املاک ۱۴۰۱ | قیمت آپارتمان و مسکن تیر ۱۴۰۱

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۶/۲ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۶۹/۷ درصد)  به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات قیمت مسکن نشان میدهد که تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1401، به حدود 10.5  هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 206/1 و 166/4  درصدی را نشان می دهد.

همچنین در اردیبهشت ماه سال 1401، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 363/5 میلیون ریال بود که حاکی از افزایش 6/1 درصدی نسبت به ماه قبل می باشد.

گفتنی است،‌ این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 26/2 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال 1400 (معادل 69/7 درصد)  به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در اردیبهشت ماه 1401 است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی معامله شده معادل 744.4 میلیون ریال به  منطقه یک و کمترین آن با 183.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتیب 23.6 و 53.4 درصد افزایش نشان میدهند.

بانک مرکزی , بازار مسکن , قیمت مسکن ,

* رشد 50 درصدی شاخص اجاره در مناطق شهری

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال 1401 نشان‌دهنده رشد به ترتیب 46 و 50.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در اردیبهشت ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل 1.9 و 2 درصد می باشد.

ضمن آنکه بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در اردیبهشت ماه سال 1401 در شهر تهران به تفکیک عکر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 29.6 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1401» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.