• جمعه 28 مهر 1402 - 0:30
  • 147
  • 0 دیدگاه

پیش بینی وضع آب و هوای سه روز آینده بندرعباس | هواشناسی بندرعباس از ۲۸ مهر تا ۳٠ مهر

پیش بینی وضع آب و هوای سه روز آینده بندرعباس طبق تصاویر ماهواره های هواشناسی که در تصویر زیر مشاهده میکنید 
پیش بینی وضع آب و هوای سه روز آینده بندرعباس | هواشناسی بندرعباس از ۲۸ مهر تا ۳٠ مهر

پیش بینی وضع آب و هوای سه روز آینده بندرعباس طبق تصاویر ماهواره های هواشناسی که در تصویر زیر مشاهده میکنید 

پیش بینی وضع آب و هوای سه روز آینده بندرعباس طبق تصاویر ماهواره های هواشناسی که در تصویر زیر مشاهده میکنید