• جمعه 28 مهر 1402 - 0:50
  • 211
  • 0 دیدگاه

پیش بینی وضع آب و هوای سه روز آینده کرج ( ۲۸ مهر تا ۳٠ مهر ۱۴٠۲)

پیش بینی وضع آب و هوای سه روز آینده کرج | هواشناسی کرج از جمعه ۲۸ مهر تا یکشنبه ۳٠ مهرماه ۱۴٠۲ طبق تصاویر ماهواره ای به شرح زیر است 
پیش بینی وضع آب و هوای سه روز آینده کرج ( ۲۸ مهر تا ۳٠ مهر ۱۴٠۲)

پیش بینی وضع آب و هوای سه روز آینده کرج | هواشناسی کرج از جمعه ۲۸ مهر تا یکشنبه ۳٠ مهرماه ۱۴٠۲ طبق تصاویر ماهواره ای به شرح زیر است 

پیش بینی وضع آب و هوای سه روز آینده کرج