پیش بینی وضع آب و هوای سه روز آینده کرمانشاه ( ۵ آبان تا ۷ آبان ۱۴٠۲)

هواشناسی کرمانشاه تا سه روز آینده از ۵ آبان تا ۷ آبان ۱۴٠۲ طبق نقشه های ماهواره ای نشان میدهد آسمان این استان در سه روز اینده، صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و خبری از بارش برف و باران نمی باشد 
پیش بینی وضع آب و هوای سه روز آینده کرمانشاه ( ۵ آبان تا ۷ آبان ۱۴٠۲)

هواشناسی کرمانشاه تا سه روز آینده از ۵ آبان تا ۷ آبان ۱۴٠۲ طبق نقشه های ماهواره ای نشان میدهد آسمان این استان در سه روز اینده، صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و خبری از بارش برف و باران نمی باشد