• چهارشنبه 19 مهر 1402 - 8:58
  • 104
  • 0 دیدگاه

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری آبان ماه ۱۴٠۲

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری آبان ماه ۱۴٠۲ از ۱۹ مهر شروع شد  واضح نیوز- بنا بر اعلام راه‌آهن پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی  اول تا ۳۰ آبان ماه  (مسیرهای رفت تا ت
آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری آبان ماه ۱۴٠۲

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری آبان ماه ۱۴٠۲ از ۱۹ مهر شروع شد 

واضح نیوز- بنا بر اعلام راه‌آهن پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی  اول تا ۳۰ آبان ماه  (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آبان و مسیرهای برگشت تا تاریخ اول آذر )، روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه آغاز می شود.