تبلیغات بنری
تتلو فحاشی می‌کند؛ انواع فسق و فجور را به کثیف‌ترین شکل ممکن انجام می‌دهد و به محبوب‌ترین افراد شدیداً توهین می‌کند. بسیاری از والدین به خاطر تشویق شدن نوجوانانشان از سوی تتلو به مواد مخدر، نگران هستند اما افرادی مانند بت او را می‌پرستند و تمام ناهنجاری‌های وی را به عنوان رفتار درست تلقی می‌کنند دیدگاه یک روانپزشک درباره جامعه‌ای که ناخواسته باعث محبوبیت تتلو می‌شود  
چرا جوانان به تتلو علاقمند هستند ؟

تتلو فحاشی می‌کند؛ انواع فسق و فجور را به کثیف‌ترین شکل ممکن انجام می‌دهد و به محبوب‌ترین افراد شدیداً توهین می‌کند.


بسیاری از والدین به خاطر تشویق شدن نوجوانانشان از سوی تتلو به مواد مخدر، نگران هستند


اما افرادی مانند بت او را می‌پرستند و تمام ناهنجاری‌های وی را به عنوان رفتار درست تلقی می‌کنند


دیدگاه یک روانپزشک درباره جامعه‌ای که ناخواسته باعث محبوبیت تتلو می‌شود