چگونگی دریافت وام ۳۰۰ میلیونی بانک تجارت خرداد 1401 / شرایط چیست؟

واضح نیوز اقتصادی: چگونه وام ۳۰۰ میلیونی بانک تجارت دریافت کنیم؟+ شرایط لازم و دریافت وام ۳۰۰ میلیونی بانک تجارت در خرداد 1401 / شرایط دریافت وام 300 میلیون تومانی بانک تجارت را در این گزارش بخوانید.
چگونگی دریافت وام ۳۰۰ میلیونی بانک تجارت خرداد 1401 / شرایط چیست؟

واضح نیوز اقتصادی: چگونه وام ۳۰۰ میلیونی بانک تجارت دریافت کنیم؟+ شرایط لازم و دریافت وام ۳۰۰ میلیونی بانک تجارت در خرداد 1401 / شرایط دریافت وام 300 میلیون تومانی بانک تجارت را در این گزارش بخوانید.

بانک تجارت در طرح تسهیلاتی پویا به مشتریان حقیقی و حقوقی خود وام نقدی ۳۰۰ میلیون تومانی با شرایط ایده آل ارائه می‌دهد.


این وام نقدی ۳۰۰ میلیون تومانی به معدل حساب احتیاج دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از این طرح، بانک تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط تا سقف ۴۰۰ درصد میانگین حساب آنها وام پرداخت می‌کند. افرادی که خواهان این تسهیلات بانک تجارت هستند باید در یکی از شعب آن، حساب جاری یا کوتاه‌مدت داشته باشند.


افرادی که مایل به دریافت وام طرح پویا هستند حداقل باید یک ماه از زمان افتتاح سپرده آنها در بانک تجارت بگذرد. وام این طرح در قالب عقد مرابحه به مشتریان واجد شرایط پرداخت می‌شود. دریافت این میزان تسهیلات به سند ملکی احتیاج دارد.

حداکثر میزان این وام برای مشتریان حقیقی ۳۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیون تومان است.

مشتریان با توجه به میزان وام و سود آن امکان پرداخت اقساط را در ۱۲ تا ۳۶ ماه دارند. نرخ این تسهیلات ۱۵ درصد است. با در نظر گرفتن مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، مدت زمان بازپرداخت ۳۶ ماهه و سود ۱۵درصد، میزان اقساط این وام ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۹۹ تومان خواهد بود.