تبلیغات بنری
عضو اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با وجود افزایش قیمت مرغ به ۱۱ هزار تومان، اما همچنان با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار ۲ هزار تومان فاصله دارد. عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور  ، از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۷ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱۱ هزار تومان است. وی افزود: تصمیمات اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر اصلاح وزن خرید تضمینی مرغ منجر به افزایش قیمت و کاهش زیان مرغداران در بازار شده است.  
کاهش قیمت مرغ به 11 هزار تومان در 22 فروردین

عضو اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با وجود افزایش قیمت مرغ به ۱۱ هزار تومان، اما همچنان با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار ۲ هزار تومان فاصله دارد.عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور  ، از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۷ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱۱ هزار تومان است.وی افزود: تصمیمات اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر اصلاح وزن خرید تضمینی مرغ منجر به افزایش قیمت و کاهش زیان مرغداران در بازار شده است.