اطلاعیه فروش کشنده امپاور بهمن دیزل برای شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ + شرایط فروش و قیمت قطعی

واضح نیوز- بخشنامه جدید فروش کشنده امپاور و کامیونت فورس از روز شنبه ۲۴ اردیبهشت  فروش نقدی کشنده امپاور بهمن دیزل و همچنین کامیونت فورس از روز شنبه ۲۴ اردیبهشت آغاز می‌شود.  م
اطلاعیه فروش کشنده امپاور بهمن دیزل برای شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ + شرایط فروش و قیمت قطعی

واضح نیوز- بخشنامه جدید فروش کشنده امپاور و کامیونت فورس از روز شنبه ۲۴ اردیبهشت 

ثبت نام کشنده امپاور و کامیونت فورس ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

فروش نقدی کشنده امپاور بهمن دیزل و همچنین کامیونت فورس از روز شنبه ۲۴ اردیبهشت آغاز می‌شود.  متقاضیان می‌توانند از روز شنبه ۲۴ اردیبهشت از ساعت ۱۰ صبح تا اتمام ظریفیت ، نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. 

شرایط فروش و قیمت قطی کشنده امپاور و کامیونت فورس 

شرایط فروش پ ثبت نام کشنده امپاور و کامیونت فورس ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعیه فروش کشنده امپاور بهمن دیزل برای شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ + شرایط فروش و قیمت قطعی