کنسرت رضا صادقی آبان ۱۴٠۲ تهران (برج میلاد)  ۲۸ آبان برگزار می شود + خرید بلیط 

کنسرت رضا صادقی آبان ۱۴٠۲ تهران (برج میلاد) یکشنبه ۲۸ آبان برگزار می شود  کنسرت خاطره انگیز رضا صادقی: یک شنبه ۲۸ آبان ، تهران ، برج میلاد خرید بلیت از سایت هنر تیکت :  b2n.ir/Rezasadeghi
کنسرت رضا صادقی آبان ۱۴٠۲ تهران (برج میلاد)  ۲۸ آبان برگزار می شود + خرید بلیط 

کنسرت رضا صادقی آبان ۱۴٠۲ تهران (برج میلاد) یکشنبه ۲۸ آبان برگزار می شود

 کنسرت خاطره انگیز رضا صادقی: یک شنبه ۲۸ آبان ، تهران ، برج میلاد

خرید بلیت از سایت هنر تیکت : 

b2n.ir/Rezasadeghii