کنسرت حامیم ۱۴ آبان ۱۴٠۲ تهران برگزار می شود + قیمت بلیط

برنامه کنسرت آبان 1402 حامیم در برج میلاد تهران روز یکشنبه 14 آبان در دو سانس برگزار خواهد شد.  سانس اول این کنسرت ساعت ۱۹ و ساعت دوم آن ساعت ۲۲ برگزار می شود.   قیمت بلیط های این کت
کنسرت حامیم ۱۴ آبان ۱۴٠۲ تهران برگزار می شود + قیمت بلیط

برنامه کنسرت آبان 1402 حامیم در برج میلاد تهران روز یکشنبه 14 آبان در دو سانس برگزار خواهد شد.  سانس اول این کنسرت ساعت ۱۹ و ساعت دوم آن ساعت ۲۲ برگزار می شود.  

قیمت بلیط های این کتسرت از ۱۴٠ تا ۷۹۵ هزار تومان میباشد.  

علاقمدان جهت خرید بلسط کتسرت حامیم میتوانند از سایت ایران کنسرت نسبت تهیه بلسط اقدام نملیتد.