• پنجشنبه 19 خرداد 1401 - 1:22
  • 863
  • 0 دیدگاه

کنسرت خنده حسن ریوندی ۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ (تهران)

تاریخ و ساعت کنسرت خنده حسن ریوندی خرداد ۱۴۰۱ / کنسرت خنده حسن ریوندی 19 و 20 خرداد در تهران برگزار خواهد شد.  حسن ریوندی کمیدن مطرح کشور درتاریخ 19 و 20 خرداد ساعت 19 و ساعت 22 در سالن وزارت کش
کنسرت خنده حسن ریوندی ۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ (تهران)

تاریخ و ساعت کنسرت خنده حسن ریوندی خرداد ۱۴۰۱ / کنسرت خنده حسن ریوندی 19 و 20 خرداد در تهران برگزار خواهد شد. 

حسن ریوندی کمیدن مطرح کشور درتاریخ 19 و 20 خرداد ساعت 19 و ساعت 22 در سالن وزارت کشور کنسرت خواهد داشت.

قیمت بلیط های کنسرت حسن ریوندی 

حسن ریوندی