کنسرت راغب ۱۳ آبان ۱۴٠۲ زاهدان برگزار میشود / بلیط کنسرت زاهدان راغب ۱۴٠۲

راغب در 13 آبان کنسرت خود را در زاهدان برکزار خواهد کرد.  این کنسرت در سالن سبنما هلال برگزار خواهد شد.  علاقمندان میتوانند بلیط این کنسرت را از سایت هنر تیکت بصورت انلاین تهیه نمایند و یا ب
کنسرت راغب ۱۳ آبان ۱۴٠۲ زاهدان برگزار میشود / بلیط کنسرت زاهدان راغب ۱۴٠۲

راغب در 13 آبان کنسرت خود را در زاهدان برکزار خواهد کرد.  این کنسرت در سالن سبنما هلال برگزار خواهد شد.  علاقمندان میتوانند بلیط این کنسرت را از سایت هنر تیکت بصورت انلاین تهیه نمایند و یا بصورت خصوری از گیشه سبنما هلال تهیه نمایند.