کنسرت راغب ۱٠ آبان ۱۴٠۲ سیرجان برگزار می شود

کنسرت راغب 10 آبان سیرجان سالن قدس برگزار خواهد شد.  راغب در تور کنسرت های خود، فردا چهارشنبه ۱٠ آبان در سالن قدس سیرجان کنسرت خود را برگزار خواهد کرد لازم به ذکر است راغب امروز سه شنبه ۹ ابان
کنسرت راغب ۱٠ آبان ۱۴٠۲ سیرجان برگزار می شود

کنسرت راغب 10 آبان سیرجان سالن قدس برگزار خواهد شد. 

راغب در تور کنسرت های خود، فردا چهارشنبه ۱٠ آبان در سالن قدس سیرجان کنسرت خود را برگزار خواهد کرد

لازم به ذکر است راغب امروز سه شنبه ۹ ابان در شهر کرمان کنسرت خود را برگزار کرد.