ویدیوی بخشی از کنسرت دیشب «رستاک حلاج» و اجرای قطعه ای که پیش‌تر به «محسن چاوشی» تقدیم شده بود

ویدیوی بخشی از کنسرت دیشب «رستاک حلاج» و اجرای قطعه‌ای که پیش‌تر به «محسن چاوشی» تقدیم شده بود
ویدیوی بخشی از کنسرت دیشب «رستاک حلاج» و اجرای قطعه ای که پیش‌تر به «محسن چاوشی» تقدیم شده بود

ویدیوی بخشی از کنسرت دیشب «رستاک حلاج» و اجرای قطعه‌ای که پیش‌تر به «محسن چاوشی» تقدیم شده بود