کنسرت رضا بهرام ۱۵ آبان ۱۴٠۲ تهران برگزار می شود + قیمت بلیط

کنسرت دوشنبه 15 آبان رضا بهرام تهران (سالن میلاد نمایشگاه بین المللی)  رضا بهرام در سری جدید کنسرت های ابان ماه خود، دوشنبه 15 آبان در دو سانس، در تهران (سالن میلاد) ، ساعت 18:45 و 21:45 به ر
کنسرت رضا بهرام ۱۵ آبان ۱۴٠۲ تهران برگزار می شود + قیمت بلیط

کنسرت دوشنبه 15 آبان رضا بهرام تهران (سالن میلاد نمایشگاه بین المللی) 

رضا بهرام در سری جدید کنسرت های ابان ماه خود، دوشنبه 15 آبان در دو سانس، در تهران (سالن میلاد) ، ساعت 18:45 و 21:45 به روی صحنه خواهد رفت.  

قیمت بلیط های این کنسرت  از ۲٠٠ هزار تومان شروع و تا ۷۹۵ هزار تومان می رسد.  

یرای تهیه بلیط این کتسرت میتوانید به سایت های فروش انلاین بلیط کنسرت مراجعه نمایید.