• چهارشنبه 02 خرداد 1403 - 8:32
  • 121
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

گزارش زنده شبکه CNN ترکیه از محل سقوط هلی کوپتر رئیس جمهور ایران

واضح نیوز: روز گذشته شبکه CNN ترکیه از محل سقوط هلی کوپتر ، در همان ساعات اولیه پیدا شدن آن، ۱۴ دقیقه پخش زنده رفته است!
گزارش زنده شبکه CNN ترکیه از محل سقوط هلی کوپتر رئیس جمهور ایران

واضح نیوز: روز گذشته شبکه CNN ترکیه از محل سقوط هلی کوپتر ، در همان ساعات اولیه پیدا شدن آن، ۱۴ دقیقه پخش زنده رفته است!