1 ​ 2 یارانه معیشتی شهریور کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی شهریور ۹۹

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

یارانه معیشتی شهریور کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی شهریور ۹۹

مبلغ و تاریخ واریز یارانه معیشتی شهریور 99,تاریخ واریز یارانه شهریور 99,زمان واریز یارانه شهریور ماه,

یارانه معیشتی شهریور کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی این ماه+ زمان و مبلغ یارانه معیشتی شهریور ۹۹   به گزارش اقتصاد ژولی پولی دهمین مرحله یارانه معیشتی در روز دوشنبه ۱۰ شهریور به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.   پس از اینکه قیمت بنزین در ماه آبان سال ۹۸ اصلاح شد و بنزین سهمیه ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۳۰۰۰ تومان اعلام شد، طرح یارانه معیشتی اعلام شد.   طبق مصوبه های دولت قرار شد ما به تفاوت قیمت بنزین بصورت نقدی به حساب سرپرستهای خانواده ها واریز شود.…

تبلیغات بنری
یارانه معیشتی شهریور کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی این ماه+ زمان و مبلغ یارانه معیشتی شهریور ۹۹   به گزارش اقتصاد ژولی پولی دهمین مرحله یارانه معیشتی در روز دوشنبه ۱۰ شهریور به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.   پس از اینکه قیمت بنزین در ماه آبان سال ۹۸ اصلاح شد و بنزین سهمیه ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۳۰۰۰ تومان اعلام شد، طرح یارانه معیشتی اعلام شد.   طبق مصوبه های دولت قرار شد ما به تفاوت قیمت بنزین بصورت نقدی به حساب سرپرستهای خانواده ها واریز شود.…
یارانه معیشتی شهریور کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی شهریور ۹۹

یارانه معیشتی شهریور کی واریز می شود؟+ زمان واریز یارانه معیشتی این ماه+ زمان و مبلغ یارانه معیشتی شهریور ۹۹

 

به گزارش اقتصاد ژولی پولی دهمین مرحله یارانه معیشتی در روز دوشنبه ۱۰ شهریور به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

 

پس از اینکه قیمت بنزین در ماه آبان سال ۹۸ اصلاح شد و بنزین سهمیه ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۳۰۰۰ تومان اعلام شد، طرح یارانه معیشتی اعلام شد.

 

طبق مصوبه های دولت قرار شد ما به تفاوت قیمت بنزین بصورت نقدی به حساب سرپرستهای خانواده ها واریز شود.

 

۹۹:

در مبلغ واریزی یارانه معیشتی شهریور نسبت به ۹ ماه گذشته تغییراتی ایجاد نشده است.

 

خانواده ۱ نفره: ۵۵ هزار تومان

 

خانواده ۲ نفره: ۱۰۳ هزار تومان

 

خانواده ۳ نفره: ۱۳۸ هزار تومان

 

خانواده ۴ نفره: ۱۷۲ هزار تومان

 

خانواده ۵ نفره: ۲۰۵ هزار تومان

 

زمان واریز یارانه معیشتی شهریور سال ۹۹:

دهمین مرحله از یارانه معیشتی در روز دوشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۲۴ به حساب سرپرست های خانوار واجد شرایط واریز خواهد شد.