تبلیغات بنری
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در جلسه ستاد ملی کرونا گفت که از "از شنبه ۲۳ فروردین کسب و کارهای متوسط و کم ریسک استان‌های کشور با اجرای پروتکل‌ها می‌توانند آغاز به کار کنند اما کسب و کارهای پر ریسک مثل استخرها و ... تا پایان فروردین همچنان تعطیل است". آقای روحانی گفت که "در استان تهران این فعالیت از ۳۰ فروردین آغاز می‌شود." وی همچنین تاکید کرده است که رفتن فرد مبتلا به کرونا در جامعه، سر کار و اجتماعات "ممنوع" است و باید خودش را در خانه‌، نقاهتگاه و یا بیمارستان قرنطینه…

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در جلسه ستاد ملی کرونا گفت که از "از شنبه ۲۳ فروردین کسب و کارهای متوسط و کم ریسک استان‌های کشور با اجرای پروتکل‌ها می‌توانند آغاز به کار کنند اما کسب و کارهای پر ریسک مثل استخرها و ... تا پایان فروردین همچنان تعطیل است".آقای روحانی گفت که "در استان تهران این فعالیت از ۳۰ فروردین آغاز می‌شود."

وی همچنین تاکید کرده است که رفتن فرد مبتلا به کرونا در جامعه، سر کار و اجتماعات "ممنوع" است و باید خودش را در خانه‌، نقاهتگاه و یا بیمارستان قرنطینه کند.