• دوشنبه 29 آبان 1402 - 8:58
  • 247
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

فیلم | بارندگی فوق العاده شدید و ورود آب به اتوبوس های شهری اهواز امروز

بارندگی فوق العاده شدید و ورود آب به اتوبوس های شهری اهواز امروز
فیلم | بارندگی فوق العاده شدید و ورود آب به اتوبوس های شهری اهواز امروز

بارندگی فوق العاده شدید و ورود آب به اتوبوس های شهری اهواز امروز