• پنجشنبه 27 مهر 1402 - 17:48
  • 152
  • 0 دیدگاه

آبا اختلاف خانوادگی باعث به قتل رسیدن داریوش مهرجویی و همسرش شده است؟| علت قتل مهرجویی چه بود

شایعات مبنی بر نقش باجناق زنده یاد داریوش مهرجویی در قتل رسیدن این کارگردان در رسانه ها منتشر شده است که تکذیب شده است.  اختلافات شخصی علت و انگیزه قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر بو
آبا اختلاف خانوادگی باعث به قتل رسیدن داریوش مهرجویی و همسرش شده است؟| علت قتل مهرجویی چه بود

شایعات مبنی بر نقش باجناق زنده یاد داریوش مهرجویی در قتل رسیدن این کارگردان در رسانه ها منتشر شده است که تکذیب شده است. 

اختلافات شخصی علت و انگیزه قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر بوده است. 

رئیس کل دادگستری استان البرز:

تحقیقات انجام شده تاکنون حکایت از آن دارد که علت و انگیزه قتل به جهت وجود اختلافات شخصی مابین متهمان و مقتولان بوده است.

بعد از انجام تحقیقات اولیه از متهمان بازسازی صحنه جرم با تشخیص بازپرس ویژه پرونده صورت خواهد گرفت.