تبلیغات بنری
 تصویری جالب از جاده هراز دهه ۵۰  - خودرو های در تصویر : ب ام و  2000C , فورد کاپری ، پیکان ۴۹ و اتوبوس بنز O302  
 تصویری جالب از جاده هراز ، دهه ۵۰

 تصویری جالب از جاده هراز دهه ۵۰  - خودرو های در تصویر : ب ام و  2000C , فورد کاپری ، پیکان ۴۹ و اتوبوس بنز O302