تبلیغات بنری
براساس آمارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است تمامی خودروها به جز وانت نیسان در سال 98 در مقایسه با سال 97 با کاهش تولید مواجه شده اند.
 تولید پر قدرت نیسان آبی در کشور رکورد زد !!

براساس آمارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است تمامی خودروها به جز وانت نیسان در سال 98 در مقایسه با سال 97 با کاهش تولید مواجه شده اند.