تبلیغات بنری
امروز نهمِ اردیبهشت ماه، زادروزِ استاد حمید سمندریان پدرِ تئاترِ مدرنِ ایران استحمیدِ سمندریان نامی‌ست که در دنیایِ هنر و تئاتر نمی‌شود از آن به سادگی گذشت. نامی وزین و موقر، با کارنامه‌ای بس درخشان و روشن و شاگردانی چون عزت‌الله انتظامی، جمشید مشایخی، پرویز فنی‌زاده، رضا کیانیان، گوهر خیراندیش، حامد بهداد، شهاب حسینی، گلاب آدینه، مهدی هاشمی و... که هر کدام بر اعتبارِ تئاتر و سینمایِ مملکت‌ِمان افزودند. یاد و نامش همیشه جاویدان و ماندگار باد
 زادروزِ استاد حمید سمندریان پدرِ تئاترِ مدرنِ ایران

امروز نهمِ اردیبهشت ماه، زادروزِ استاد حمید سمندریان پدرِ تئاترِ مدرنِ ایران است

حمیدِ سمندریان نامی‌ست که در دنیایِ هنر و تئاتر نمی‌شود از آن به سادگی گذشت. نامی وزین و موقر، با کارنامه‌ای بس درخشان و روشن و شاگردانی چون عزت‌الله انتظامی، جمشید مشایخی، پرویز فنی‌زاده، رضا کیانیان، گوهر خیراندیش، حامد بهداد، شهاب حسینی، گلاب آدینه، مهدی هاشمی و... که هر کدام بر اعتبارِ تئاتر و سینمایِ مملکت‌ِمان افزودند.یاد و نامش همیشه جاویدان و ماندگار باد