قیمت جدید سیمان اعلام شد ; مهر 1402

جدیدترین قیمت سیمان درب کارخانه بصورت کیسه و فله (50 کیلویی - تناژ) توسط کارخانجات تولیدی کشور امروز چهارشنبه 19 مهرماه 1402 اعلام شد. لیست قیمت: سیمان پاکتی درب کارخانه تهران۲ 60
 قیمت جدید سیمان اعلام شد ; مهر 1402

جدیدترین قیمت سیمان درب کارخانه بصورت کیسه و فله (50 کیلویی - تناژ) توسط کارخانجات تولیدی کشور امروز چهارشنبه 19 مهرماه 1402 اعلام شد.

لیست قیمت:

سیمان پاکتی درب کارخانه
تهران۲ 60900
پوزولان تهران 52500
جاجرود 63000
شاهرود  58000
پوزولان ساوه 54500
ساوه تیپ۲  62500
آبیک 59300
فیروزکوه  57500
مرکب فیروزکوه 48500
فراز فیروزکوه 55500
مرکب فراز 49000
سبزوار 45000
نیزار  64500
نکا تیپ ۲ 58500
تیپ ۵ تهران 60900
سیمان فله درب کارخانه
تهران 1075000
ساوه 1098000
آبیک 1050000
شاهرود  959000
فیروزکوه   1010000
فراز  1045000
نیزار  1175000
سفید ساوه درب کارخانه
۲۵ کیلویی 75000
۴۰  کیلویی  105000 
۵۰  کیلو ساوه 136700
سفید تهران ۴۰ کیلویی 86000