تبلیغات بنری
خبرگزاری قوه قضائیه می‌گوید مرتضی کهنسال، روحانی معتقد به "طب اسلامی" با حکم دادگاه ویژه روحانیت روز گذشته در لنگرود بازداشت شده است.حضور آقای کهنسال بر بالین بیماران مبتلا به کرونا جنجالی شده بود و گزارش‌هایی از بازداشتش  منتشر شده بود. آقای کهنسال در ویدیوهایی که از خود منتشر می‌کرد،‌ نشان می‌داد به لبان بیماران مبتلا به کرونا ماده‌ای می‌مالد.آقای کهنسال در ویدیویی تازه گفته ۲هفته به قرنطینه رفته تا در دادگاه به او "نگویندبا خود ویروس منحوس را آورده‌ای."…
 مرتضی کهنسال، روحانی معتقد به طب اسلامی بازداشت شد

خبرگزاری قوه قضائیه می‌گوید مرتضی کهنسال، روحانی معتقد به "طب اسلامی" با حکم دادگاه ویژه روحانیت روز گذشته در لنگرود بازداشت شده است.

حضور آقای کهنسال بر بالین بیماران مبتلا به کرونا جنجالی شده بود و گزارش‌هایی از بازداشتش  منتشر شده بود. آقای کهنسال در ویدیوهایی که از خود منتشر می‌کرد،‌ نشان می‌داد به لبان بیماران مبتلا به کرونا ماده‌ای می‌مالد.

آقای کهنسال در ویدیویی تازه گفته ۲هفته به قرنطینه رفته تا در دادگاه به او "نگویندبا خود ویروس منحوس را آورده‌ای."