۳ مسابقه فوتبال در کمتر از ۱۰۰ ساعت در این ورزشگاه

۵ روز بغرنج در انتظار ورزشگاه آزادی / ۳ مسابقه فوتبال در کمتر از ۱۰۰ ساعت! واضح نیوز:  چمن ورزشگاه آزادی در ماه‌های گذشته به پایین‌ترین سطح کیفی خود رسیده بود و مسئولان ورزشگاه در حا
۳ مسابقه فوتبال در کمتر از ۱۰۰ ساعت در این ورزشگاه

۵ روز بغرنج در انتظار ورزشگاه آزادی / ۳ مسابقه فوتبال در کمتر از ۱۰۰ ساعت!

واضح نیوز:  چمن ورزشگاه آزادی در ماه‌های گذشته به پایین‌ترین سطح کیفی خود رسیده بود و مسئولان ورزشگاه در حال ترمیم چمن این ورزشگاه هستند اما حالاً مطمئنا برگزاری دو مسابقه نساجی - نوفباخور و سپاهان - اولمالیق در فاصله زمانی حدوداً ۴ ساعته می‌تواند لطمه بزرگی به کیفیت چمن ورزشگاه وارد کند!

ورزشگاه آزادی باید روز شنبه بیستم آبان‌ نیز میزبان تقابل تیم‌های استقلال و تراکتور باشد تا در فاصله کمتر از ۵ روز، ۳ مسابقه فوتبال در این ورزشگاه به انجام برسد.