تبلیغات بنری
مهناز افشار سوپر استار سینمای ایران بعد از فرار از ایران در شبکه های ماهواره مشغول فعالیت است. مهناز افشار در کلیپی از خود صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرد  و از راز سیگاری بودن خود به مدت 15 سال خبر داد.   مهناز میگه در ادامه حرفهای خود میگوید بعد از 15 سال موفق شدم سیگار را ترک کنم .او میگوید یک سال است سیگار خود را ترک کرده است. او عامل چاق شدن خود را در ترک سیگار میدادند.  
مهناز افشار ; بعد از 15 سال سیگار را ترک کردم

مهناز افشار سوپر استار سینمای ایران بعد از فرار از ایران در شبکه های ماهواره مشغول فعالیت است. مهناز افشار در کلیپی از خود صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرد  و از راز سیگاری بودن خود به مدت 15 سال خبر داد.

 

مهناز میگه در ادامه حرفهای خود میگوید بعد از 15 سال موفق شدم سیگار را ترک کنم .او میگوید یک سال است سیگار خود را ترک کرده است. او عامل چاق شدن خود را در ترک سیگار میدادند.