تبلیغات بنری
هرگز از مرگ نهراسیده‌ام ، اگر چه دستانش از ابتذال ، شکننده تر بود. هراس من - باری - همه از مردن در سرزمینی‌ست که مزد گورکن ، از آزادی آدمی افزون باشد ...  
 پیام مهران مدیری برای درگذشت استاد شجریان

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام ، اگر چه دستانش از ابتذال ، شکننده تر بود. هراس من - باری - همه از مردن در سرزمینی‌ست که مزد گورکن ، از آزادی آدمی افزون باشد ...