تبلیغات بنری
رضا رحمانی، وزیر صنعت، با اشاره به نیاز ۷۰‌هزار میلیاردی سرمایه واحدهای تولیدی در‌ سال ۱۳۹۹، گفت: «پیش‌بینی می‌شود در پایان‌ سال‌جاری رشد بخش صنعت مثبت باشد.» او به تسنیم گفت: «این منابع از طریق بانک‌ها، بورس، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری تأمین خواهد شد.» وزیر صنعت همچنین گفت: «صنعت یکی از بخش‌های عمده اقتصاد ایران است، چراکه سهم صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی حدود ٣٥‌درصد بوده که نزدیک…

رضا رحمانی، وزیر صنعت، با اشاره به نیاز ۷۰‌هزار میلیاردی سرمایه واحدهای تولیدی در‌ سال ۱۳۹۹، گفت: «پیش‌بینی می‌شود در پایان‌ سال‌جاری رشد بخش صنعت مثبت باشد.» او به تسنیم گفت: «این منابع از طریق بانک‌ها، بورس، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری تأمین خواهد شد.»


وزیر صنعت همچنین گفت: «صنعت یکی از بخش‌های عمده اقتصاد ایران است، چراکه سهم صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی حدود ٣٥‌درصد بوده که نزدیک به ٣٠‌درصد اشتغال کشور در این بخش ایجاد شده است.»