• جمعه 20 خرداد 1401 - 14:01
  • 215
  • 0 دیدگاه

اولین فیلم دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی را ببینید

خبر دستگیری سارقان صند.ق های بانک ملی توسط رئیس‌پلیس پایتخت اعلام شد. فیلم دستگیری ۱۳ نفر از سارقان بانک ملی در خارج از کشور درحال بازگرداندن به کشور هستند. وی افزود: یک ماه قبل ضعف‌های این
اولین فیلم دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی را ببینید

خبر دستگیری سارقان صند.ق های بانک ملی توسط رئیس‌پلیس پایتخت اعلام شد. فیلم دستگیری ۱۳ نفر از سارقان بانک ملی در خارج از کشور درحال بازگرداندن به کشور هستند. وی افزود: یک ماه قبل ضعف‌های این بانک تذکر داده شده بود. از عوامل بانک کسی در سرقت شرکت نداشته اما ۲ نفر قصوراتی داشتند که بازداشت شده‌ بودند.