• سه شنبه 31 خرداد 1401 - 23:08
  • 81
  • 0 دیدگاه

بخشنامه‌ جدید وام ازدواج (حذف برگه مالیات) اعلام شد ؛ جدید ۱۴۰۱

قانون جدید وام ازدواج با حذف برگه مالیات دریافت کنندگان وام ازدواج اعلام شد ؛ آیت قانون از تیر ۱۴۰۱ اجرا می‌شود.   بخشنامه‌ جدید وام ازدواج حذف مالیات در قانون جدید وام ازدواج
بخشنامه‌ جدید وام ازدواج (حذف برگه مالیات) اعلام شد ؛ جدید ۱۴۰۱

قانون جدید وام ازدواج با حذف برگه مالیات دریافت کنندگان وام ازدواج اعلام شد ؛ آیت قانون از تیر ۱۴۰۱ اجرا می‌شود.  

بخشنامه‌ جدید وام ازدواج حذف مالیات

در قانون جدید وام ازدواج با دستور رییس سازمان امور مالیاتی ، با توجه به افزایش سقف وام ازدواج و عبور آن از 200 میلیون تومان، این وام از شمول مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مستثنی است

در بخشنامه ای وام ازدواج استعلام مفاصا حساب مالیاتی مستثنی خواهد بود

اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) یی که خواهان دریافت تسهیلات بیش از 500 میلیون تومان و حقیقی (اشخاص) که متقاضی دریافت تسهیلات بیش از 200 میلیون تومان باشند موظف به ارائه استعلام مفاصا حساب بدهی‌های مالیاتی هستند.

از آنجایی که در قانون بودجه سال جاری وام ازدواج 120 میلیون تومان و برای زوجین 240 میلیون تومان در نظر گرفته شده، برخی بانک‌ها اقدام به اجرای این مقررات کرده اند که با دستور رئیس سازمان امور مالیاتی، استعلام مفاصا حساب بدهی مالیاتی برای وام ازدواج منتفی شد