تاریخ برداشت یارانه کمک معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از حساب ها از کی است ؟؟

یارانه معیشتی ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان واریز شده ماه اول از ساعت ۲۴ امشب ۲۱ اردیبهشت قابل برداشت است. واضح نیوز - طبق این اطلاعیه افرادی که مبلغ کمک معیشتی به حساب آنها واریز شده می توانند ا
تاریخ برداشت یارانه کمک معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از حساب ها از کی است ؟؟

یارانه معیشتی ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان واریز شده ماه اول از ساعت ۲۴ امشب ۲۱ اردیبهشت قابل برداشت است.

واضح نیوز - طبق این اطلاعیه افرادی که مبلغ کمک معیشتی به حساب آنها واریز شده می توانند از ساعات پایانی امشب ۲۱ اردیبهشت قابل برداشت است. 

با پیشنهاد سازمان حمایت و تصویب ستاد تنظیم بازار سقف قیمت روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات تعیین شد و واحدهای صنفی مجاز هستند قیمت های جدید را از فردا به تدریج اعمال کنند.