تاریخ و مبلغ واریزی پاداش پایان خدمت مشمولان ماده 38 اردیبهشت ۱۴۰۱

واضح نیوز - 9 هزار میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت مشمولان ماده 38 در قانون بودجه سال جاری تصویب شد. قابل توجه ایثارگران مشمول ماده 38 محمود پاکدل\" معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور
تاریخ و مبلغ واریزی پاداش پایان خدمت مشمولان ماده 38 اردیبهشت ۱۴۰۱

واضح نیوز - 9 هزار میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت مشمولان ماده 38 در قانون بودجه سال جاری تصویب شد.

قابل توجه ایثارگران مشمول ماده 38

محمود پاکدل" معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران: اجرای تعهدات ماده 38 را دو سال قبل اجرا کردیم، برنامه مشترکی هم با نیروهای مسلح داشتیم.

مرجع پاسخگویی برای میزان حکم با نیروهای مسلح است و احکام صادر شد.

تامین اعتبار با بنیاد بود و احکام هم صادر شد و این احکام همچنان بر اساس افزایش‌ها و دستورالعمل‌های نیروهای مسلح معتبر است.

 

تا آبان ماه 1400 همه معوقات ماده 38 پرداخت شد. اما از آبان ماه 1400 به بعد هم افرادی مشمول شدند و هم اکنون مبلغ 83 میلیارد تومان باقی مانده است که درصورت تامین بودجه پرداخت می‌شود.