• سه شنبه 17 خرداد 1401 - 11:30
  • 231
  • 0 دیدگاه

خبر فوری و جدید بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۱ امروز ۱۷ خرداد

 خبر تکمیلی درباره افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان و جزئیات جدید افزایش حقوق بارنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۱ را در ویدیو زیر ببینید. واضح نیوز اجتماعی: خبر تکمیلی درباره افزایش ۵۷ درصدی حقوق با
خبر فوری و جدید بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۱ امروز ۱۷ خرداد

 خبر تکمیلی درباره افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان و جزئیات جدید افزایش حقوق بارنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۱ را در ویدیو زیر ببینید.

واضح نیوز اجتماعی: خبر تکمیلی درباره افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان و جزئیات افزایش حقوق بارنشستگان تامین اجتماعی در 1401 را در ویدیو زیر ببینید.