• پنجشنبه 26 خرداد 1401 - 16:03
  • 447
  • 0 دیدگاه

فیلم کامل خواندن سرود سلام فرمانده توسط شجاع خلیل زاده و کنعانی زادگان را ببینید

فیلم اجرای سرود سلام فرمانده توسط دو بازیکن فوتبال شجاع خلیل زاده و کنعانی که در داخل خودرو اجرا شده است را ببینید  کلیپ جنجالی کنعانی زادگان و شجاع خلیل زاده با سرود سلام فرمانده  انتشا
فیلم کامل خواندن سرود سلام فرمانده توسط شجاع خلیل زاده و کنعانی زادگان را ببینید

فیلم اجرای سرود سلام فرمانده توسط دو بازیکن فوتبال شجاع خلیل زاده و کنعانی که در داخل خودرو اجرا شده است را ببینید 

کلیپ جنجالی کنعانی زادگان و شجاع خلیل زاده با سرود سلام فرمانده 

انتشار ویدئوی همخوانی سلام فرمانده شجاع خلیل زاده و کنعانی زادگان دو فوتبالیست کشورمان در شبکه های اجتماعی وایرال شد و واکنش های زیادی را از سوی کاربران فضای مجازی و بینندگان این همخوانی زیبا را دریافت کردند

فیلم همخوانی سلام فرمانده شجاع و کنعانی زادگان