قیمت جدید کارخانه ای وانت کارا تک کابین و دو کابین توسط گروه بهمن برای مهر 1402 اعلام شد

بهمن موتور قیمت وانت کارا را با افزایش قیمت شدید اعلام کرد (مهر 1402) گروه بهمن نرخ جدید فروش وانت کارا تک کابین و دوکابین را با افزایش قیمت شدید اعلام کرد. وانت کارا تک کابین قیمت قبل: 453/4
قیمت جدید کارخانه ای وانت کارا تک کابین و دو کابین توسط گروه بهمن برای مهر 1402 اعلام شد

بهمن موتور قیمت وانت کارا را با افزایش قیمت شدید اعلام کرد (مهر 1402)

گروه بهمن نرخ جدید فروش وانت کارا تک کابین و دوکابین را با افزایش قیمت شدید اعلام کرد.

وانت کارا تک کابین

قیمت قبل: 453/484/000 تومان

قیمت جدید: 481/000/000 تومان

وانت کارا دوکابین

قیمت قبل: 477/000/000 تومان

قیمت جدید: 516/000/000 تومان