• دوشنبه 23 خرداد 1401 - 10:49
  • 123
  • 0 دیدگاه

مدرسه تلویزیونی ایران دوشنبه 23 خرداد 1401

جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران برای امروز ۲۳ خرداد اعلام شد. جدول شماره ۲۱۱ مدرسه تلویزیونی ایران در روز دوشنبه ۲۳ خرداد برای شبکه آموزش اعلام شد. شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای
مدرسه تلویزیونی ایران دوشنبه 23 خرداد 1401

جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران برای امروز ۲۳ خرداد اعلام شد.

جدول شماره ۲۱۱ مدرسه تلویزیونی ایران در روز دوشنبه ۲۳ خرداد برای شبکه آموزش اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ گرافیک - مشترک همه پایه ها- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩طراحی و دوخت - مشترک همه پایه ها - شاخه فنی و حرفه ای

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۰۰تا۱۶:۳۰ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت۱۶:۳۵تا ۱۷:۲۰ زبان سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی