• سه شنبه 17 خرداد 1401 - 10:45
  • 205
  • 0 دیدگاه

ورود سلام فرمانده به بازی کودکان

واضح نیوز : علیرضا پناهیان، خطیب مشهور: کودکان پس از ۷ سالگی به دنبال ابرقدرت‌ها هستند تا فرمانبرداری کنند.‌تفاوتی که در سرود «سلام فرمانده» و سرودهای قبلی این گروه وجود دارد این
ورود سلام فرمانده به بازی کودکان

واضح نیوز : علیرضا پناهیان، خطیب مشهور: کودکان پس از ۷ سالگی به دنبال ابرقدرت‌ها هستند تا فرمانبرداری کنند.‌

تفاوتی که در سرود «سلام فرمانده» و سرودهای قبلی این گروه وجود دارد این است که شعر «سلام فرمانده» به ذهن کودکان ورود پیدا کرده و وارد بازی‌های آنها شده است.‌

اگر مداح نیز در موضوعات روانشناسی افراد، سر رشته داشته باشد می‌تواند به مغز مخاطبین خود ورود پیدا کند و تاثیرگذار باشد.‌

مداحی هنر تحمیل نیست، مداح باید با استفاده از جاذبه‌ها و تکنیک‌های هنر خود به مخاطبین رسوخ کند.

فیلم حمله اراذل اوباش با قمه به پلیس در تهران را ببینید / فریاد های زن از پنجره