قیمت گوشت قرمز در فروشگاه ها و قصابی ها ( اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)

واضح نیوز گرارش میدهد از قیمت گوشت در بازار تهران قیمت گوشت قرمز در بازار تهران (اردیبهشت ماه) نوع محصول برند وزن قیمت (تومان) ران گوساله داخلی آریا بهار پروتئین ۵۰۰گرم ۹۹,۰۰۰ سردست گوسفند زی
قیمت گوشت قرمز در فروشگاه ها و قصابی ها ( اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)

واضح نیوز گرارش میدهد از قیمت گوشت در بازار تهران

قیمت گوشت قرمز در بازار تهران (اردیبهشت ماه)

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)

ران گوساله داخلی آریا بهار پروتئین ۵۰۰گرم ۹۹,۰۰۰

سردست گوسفند زی پرو ۲ کیلوگرم ۴۲۴,۰۰۰

خورشتی گوساله آریا بهار پروتئین ۸۰۰گرم ۱۷۷,۰۰۰

گردن گوسفندی پویا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۸۰,۰۰۰

مخلوط گوسفندی بدون دنبه رویال طعم ۱ کیلوگرم ۱۷۶,۰۰۰

سردست گوساله ممتاز آریا بهار پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۹۷,۰۰۰

راسته با استخوان گوسفندی رویال طعم ۱ کیلوگرم ۱۸۴,۰۰۰

قیمه ای گوسفند مهیا پروتئین ۵۰۰گرم ۱۳۵,۰۰۰

بیف استراگانف زی پرو ۵۰۰گرم ۱۳۰,۰۰۰